Châu Mỹ: 3 kết quả

Tour bờ Tây Hoa Kỳ: Los Angeles – Las Vegas – San Diego – Mexico

Khởi hành: Tháng 7, 9, 10/2024
Lịch trình: 07 Ngày – 06 Đêm
Phương tiện: Starlux Airlines
Khách sạn tiêu chuẩn: 3 sao
Số chỗ còn nhận: 8

Thời gian

07 Ngày - 06 Đêm

Số chỗ còn

40 khách

Du lịch Bờ Đông Hoa Kỳ: New York – Philadelphia – Washington D.C

Khởi hành: Ngày 22 – 28/09/2024
Lịch trình: 07 Ngày – 06 Đêm
Phương tiện: Eva Air
Khách sạn tiêu chuẩn: 3 sao
Số chỗ còn nhận: 7

Thời gian

09 Ngày 08 Đêm

Số chỗ còn

15 khách

Tour du thuyền Discovery Princess khám phá địa cực vĩ đại Alaska

 Khởi hành: Ngày 19 – 30/07/2024
 Lịch trình: 12 Ngày – 11 Đêm
Phương tiện: Du thuyền 5 sao
 Số chỗ còn nhận: 8

Thời gian

12 Ngày 11 Đêm

Số chỗ còn

15 khách